Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120613 Europeana Plenary 2012

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

13-15.06.2012 в белгийския град Leuven се проведе поредната пленарна среща на Europeana.На нея бяха представени нови колекции, обсъдени методи за разпространение преизползване на колекциите, бизнес планът на Europeana и беше проведен Оксфордски дебат за и против предоставянето на дигитализираното култулно наследство (cultural commons) свободно за преизползване.

http://pro.europeana.eu/web/leuven-2012

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.