Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120503 Multilingual Digital Repositories and Services

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Семинар "Многоезични ДИГИТАЛНИ хранилища и услуги"
ще се проведе на 3 Май 2012г. от 10:00ч от 17ч.
в Хайтек Парк-ИЗОТ (бул. "Цариградско шосе", 7-ми километър, ул. "Магнаурска Школа" 11, ет.3).

Целта на семинара е да се създадат условия за среща на хора и организации търсещите решения за работа с многоезични цифрови хранилища и хора и организации предлагащи такива решения и услуги* за споделяне на ресурси и мнения, за извличане на информация, за изграждане на собствена библиотека и виртуално пространство и т.н.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с текущи проекти, прототипи и услуги в областта на многоезичните хранилища и архиви, да споделят идеи и да дадат препоръки за подобряване на наличните услуги, както и да обсъдят възможностите за нови проекти и да създадат нови партньорства и контакти.

Семинарът се организира от:

Участието в семинара е безплатно.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.